بسم الله الرحمان الرحیم .... رویاهای صادقه.. ...پیام به مناسبت شهادت

 

                                                   ای خواهروای برادرایرانی

                                                     ای هموطن غمگسارم

                                                    بادردسینه ات می سوزم

                                                   ودرنجوای آهت می گدازم

                                                   درشیون فغانت می نالم

                                                 وبا باران  اشکت می گریم

 

همدردی و همراهی مهدی عج

امید و موعود زمان

ومنتظری در انتظار نور

رادرعزای عزیزانت پذیرا باش

تقدیم به هموطنان سوگوار

در ماتم همه قربانیان

زندانهای جهنمی کشتی نجات ؟ 

 

 * منتظری درانتظارنورای قائم عدل درجور و بند الاجل 

.*اردیبهشت نابود کردن هویت کردایرانی درایران سبز؟

آب درهاون کوبیدن است آب درهاون کوبیدن است

*خوزستان .مثلی هست درضرب المثل های خاص خوزستان

بدین گونه که.... ((خان )) می بخشد اما خان ( علی خان ) نمی بخشد

توضیح آن این است که یک (مهمان )وقتی درخانه ای دعوت باشد

ودر میان اعضا آن خانواده اختلافی باشدو صاحبخانه گذشت کند

اما این مهمان امان از این مهمان که  

ازحساب هیچکس نگذرد و

از آنهابه سختی حساب بکشد.آن هم چه حسابی  ؟    

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 اردیبهشت 1389    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()