بسم ( الله )الرحمان الرحیم

                                                   رویاهای صادقه خواب (حمایت )

با سلام به توای  همراه سبزروز جهانی شدنت رابه تو تبریک می گویم

 دوشنبه است دل گرفته ام .  درد دل بانویی  را ازرادیوی بیگانه شنیده ام وتلخی تعصب سنگین دلی حکومت گران ایران آرامش را از من گرفته است . نغمه درد آلود این بانوی محترم که شوهرش پس از چهل ونه روز اعتصاب  غذا از لحاظ جسمی در رنج وزحمت افتاده است چون کابوسی مرا رها نمی کند . آیا مگر ما مسلمان ( تسلیم به نور الله )نیستیم .مگر نه اینکه در آیه الکرسی مدام نجوا می کنیم که در دین اجباری نیست . مگر نه اینکه قرآن به صراحت از آزادی درانتخاب حجاب می گوید . وقتی ما دین خود را پذیرفتیم آیا مگر نباید نسبت به تکلیفی که بر دوش ما می گذارد با آگاهی عمل کنیم . مگر در قر آن از ( امنیت ) گفته نشده است مگر معنی امنیت این نیست که تو ای شهروند تو ای تابع این مرز وخاک با هر دین ومذهب ومکتب و گروه وفرقه ای در کمال انسانیت می توانی زندگی کنی بدون اینکه کسی جرات کند یا اجازه داشته باشد از تو بپرسد ای تو چه آیینی داری ؟تو چه عقیده ومسلکی داری ؟ مگر اینکه در عادات  روزمره او دقت بکنی تا به چگونگی آن قسمت ازهویت او که به هیچکس مربوط نیست آگاهی بیابی . به برنامه مراسم وآیین حج با بصیرت بیندیش آیا تو می توانی از ظاهر این زائران  بیت الله احرام در یابی که تک تک این افراد پیرو دین اسلامند یا پیرو دین  مسیحند ویا یهودیند بهایندویا وهابیندویا....... . تو نمی توانی دین آنها را مکتب عقیدتی و اندیشه مذهبی آنها را بشناسی . چون تو اجازه نداری  بدانی تو صلاحیت نداری که تفتیش و تجسس بکنی چون تو در مقابل الله که آنها را انسان آفریده است وبه تسلیم دعوت کرده است یک مخلوق ناتوان و نیاز مندی بیش نیستی  توهم قطره ای ازدریایی هستی که فقط باید دعا کنی که بتوانی و آن هم اگر بتوانی خودت را به الله نزدیک بکنی می خواهی هر کسی باشی هرکسی. بله امنیت  از نگاه قرآن بزرگ دریک جامعه ای که دین بر آن متولی میشود یعنی این .مگر اینکه یکی از این گروهها و اقشار اقدام به جنگ ومحاربه بکند . امنیت ای مسلمان نما مدعی اندیشه جهانی شدن را آیا من باید به شما بگویم که چیست ؟

 زندانیان بی گناه واشخاص محترم را بازیچه ارضا وتحمیل عقاید و تعصب کور خود کرده اید واز مردم مسلمان احترام و بندگی می طلبید .  شما برای مردم این آب وخاک یک زندگی سر سپردگی مابانه رامی خواهید ؟

واما رویای خواب

*در خوابم . در اوج کهکشان . بالاتر از زمین وهر آنچه تو در آسمان شب می بینی . این روح من است . هوانیزتاریک است .اما من( روح) خوشبختانه روشنم. گفتم که از زمین بسیار بالاترم . پس باید بگویم که از جسم خاکیم با بعدی از بسیار فاصله دورم . او را.. جسم خاکیم را نمی بینم . قرار است تا بی نهایت  تاعرش  نوربالا بروم .تنهایم وسبک . بی وزن وروشن . فقط تاریکی فضای منظومه سیاه شمسی را می بینم وبس.

صدایی مرا به خود متوجه می کند . نجوایی آرام که با الله سخن می گوید . به پایین نگاه می کنم چهره ای را می بینم که  آسمان زمینی راپاره کرده است و چهره روح آن غمگین غمزده را اندکی نزدیک به مکانی می بینم که ایستاده ام .من بالاترم  وفقط صورت روح او رامی بینم که آرام نجوا می کند با الله . آه این روح خسته با چهره شکسته اش  را می شناسم .او رادر این روزها بسیار پرتکاپو وهوشیار وبی باک می بینیم اما روح او خسته است رنج میبرد وحالا این روح به الله پناه برده است در این پاسی ازشب گذشته رمضان.

 چشمهایم را می بندم و به جهان  بیداری  برمی گردم .

*واقعاچه می توان گفت  مگرما درچه زمانه ای زندگی می کنیم . عجیب است اگر به شما بگویم این روح غمزده وخسته روح سبز آقای کروبی بوده است .باورتان میشود؟

واما ای سیاهان مدعی تشیع ؟حامی تقلب ودزدی و شکنجه وتجاوز و فقرمردم. در کنار حکومت  آمر به تجاوز و آمر به تقلب و آمر به فقر زنده بودن وباطوم را برسروروی مردم حق طلب وبی گناه وناهی از منکر زدن وفلفل رابر سرو روی معترضان این چنین زندگی پستی پاشیدن  بسیار جای شگفتی ندارد . ایستادن در مقابل   (حکومت )مشرک وجاهل زمان ما یک معجزه باور نکردنی است . فراموش نکنید که امام حسین ع در مقابل یک (حکومت) که به قربانی شدن معروف امر میکرد ایستاد و شهید شدونه در مقابل مردم بی دفاع

 وچه معروفی بالاترحفاظت ودفاع از حق الله وحق الناس درزمین.؟؟؟؟؟؟؟؟؟....

از تومی پرسم ای که باطوم تو پر از خشم وبیگانگی با انسانیت است آیا میدانی وقتی در مقابل یک انسان ویک مجموعه ای از انسانهایی  که به حقانیت حق خویش برخاسته اند به ستیز  برمی خیزی در واقع با الله به جنگ برخاسته ای ؟واین یعنی همان محاربه با الله .

منتظری در انتظار نور

اینها همه داستان های درستی است وهیچ خدایی جز الله نیست . او خدایی قدرتمند وحکیم است .

 ای پیامبر .اگر از ایمان به حقایق رویگردان شدند  بدان که خداوند کاملا بر مفسدان آگاهی دارد .

بگو ای اهل کتاب بیایید زیر چتر کلمه وباوری که بین ما وشما ( مشترک ) است و آن چیزی نیست جز آنکه غیر خدا را ( نپرستیم ) وهیچ شریکی برایش قائل نشویم وبرخی از ما برخی دیگر را سوای خداوند به پرستش نگیرند واگر از هم رویگردان شدند شما بگویید که ما تسلیم خداوند شده ایم .

آیات شصت ودو و شصت وسه وشصت وچهار از سوره آل عمران

شهریور .

نگویید ما شیعه ایم بگویید ما گاهی وقتها شیعه میشویم . زمانی که صحبت از تجاوز وتقلب و شکنجه وقتل بیگناهان میشود ما شما را شیعه نمی شناسیم اما زمانی که صحبت از صیغه موقت و متعدد زوجات میشود دستتان روی دست پیغمبر بلند میشود . وعجیب انکه شماخوب میدانید که هدف از تصویب شروط صیغه به بهانه حمایت از خانواده نیست حمایت ازحکومت فقرگراست

 وقتی صحبت ازشهادت  ائمه اطهاردر مقابل ظالمان زمان میشود شما اولین شخص مجلس عزاومرثیه خوانی هستید که صدای گریه تان داغ بر دل شنونده اش می گذارد اما وقتی صحبت دفاع از حق مظلومانه مردم ایران  میشود بهانه  وریشخند می آورید که ماهم زور داریم وهم شعور ؟وحفظ نظام اوجب واجبات  ؟است .

خوزستان . شها دت حضرت علی ع را بر یکایک مردم سبز ایران زمین تسلیت میگویم

 

   

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1389    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()