بسم الله الرحمن الرحیم

                           رویاهای صادقه ( پیام دعوت )

(وهر پایانی را کتابی هست ..... )          قرآن کریم

وپایان وپیشگویی آینده خلقت درجهان آفرینش . پایان هر آمدن وهر رفتن . سرانجام حق . سرانجام باطل . آینده کفر .آینده ایمان . نهایت سرگذشت کافر و ظالم . مشرک  و مرتد . نهایت سرگذشت مومن . متقی . مسلم . مصلح . و......و  تعبیر وتفسیرسمبولیک  رسالت پیامبران همه ادیان الهی به دو نام ختم میشود.الله وناس ( مردم ) .الله وناس.سوره ناس اختتام قرآن بزرگ تسلیم آورندگان الهی است.الله ومخلوقاتش .

واین پایان در آخرین کتاب ازکتب الهی . ازکتاب آخرین پیامبر و برای بیان تاریخ گذشته همه درگذشتگان و دردسترس داشتن آینده همه هر آنچه هست وخواهد بود جزبه یک سوره . سوره ناس ختم نمیشود . این سوره آیینه ای در زمان ماست.در این سوره اما الله نوردر مقابل همه اشکال ظلم وشرک  از بندگان و آفریدگانش در مقابل ( ظالمان )انس =انسانی وشیاطین جن حمایت می کند

پس قرآن کلام الله  بهترین راه رسیدن به الله را حمایت  ازحق مردم میداند . اکنون  بر ماست که در روز بیست وپنجم بهمن ماه برای حمایت از مردم مظلوم ایران صف به صف در مقابل حکومت ظالمانه ای که اراده جانشینی الله را بر زمین کرده است بایستیم .

من منتظر از همه (خواص ) ؟ از ارتش وسپاه .از بسیج واز همه مسئولان حکومتی تمنا دارم که برای جلوگیری از تضییع حق مردم . برای جلوگیری از آسیب به ملت صبور وهمیشه  بیدار ایران  در کنار مردم در راهپیمایی بیست وپنجم بهمن ماه شرکت بکنند. پیروزی مردم ایران چه شما بخواهید وچه شما نخواهیددر آینده ای دیر یا زود حاصل خواهد شد وچه شایسته است که همه ما فرزندان این آب وخاک  را در این روزبزرگ که  حق ویژه عوام آه عوام . آه عوام است در راه ومسیری سبز برای تحقق ایرانی سرفراز ومستقل و آزاد یاری کنیم .

منتظری در انتظار نور

ازهمه مسئولان جمهوری اسلامی ؟درخواست دارم با بهانه های واهی وبا تطابق متوهمانه  خواسته های محق مردم (با عناوین فتنه )ویا نسبت دادن انتخاب راه آنان در مسیر توطئه های کشورهای آمریکا واسراییل و......مردم را تنها نگذارند.وبا عداوت و بی رحمی  بامردم  ستم کشیده بر روی خاک کشوری که تمامیت مرزهایش  از شرق تا غرب از جنوب تا شمال فرش زیر پای آنهاست  با شقاوت وبی رحمی برخورد نکنند .الله شاهدی در همین نزدیکیهاست .همین نزدیکیها . چرا درهای قلبهایتان را برای ورود الله باز نمی کنید ؟آیا صدای الله را در پس حق خاموش مردم نمی شنوید ؟.آیا خشم مردم را که با لگد مال شدن شرف انسانیشان در طی یک سال و نیم گذشته  به صبری زیبا مبدل شده است نمی بینید ؟ این حق شماست که حق مردم را آگاهانه وبا چشمها وگوشهایی باز ببینید وبشنوید.  

بهمن . آیا شایسته وسزاوار است که ما تسلیم شدگان به الله نور در کره خاک شخصی را به نیابت الله در زمین بپذیریم که ناتوان از آفرینش ونیازمند به دم وبازدم است  و خود خواهانه به قتل بیگناهان فرمان میدهد درحالی که الله نور نفس نمی کشدزیرا (صمد ) است وبا دم ( نفس )خود حیات می بخشد .

بدانید که کسانی که بر این عقیده اند که این شخص که من او را در مطالبم الهه نظام من می خوانم می تواند جانشین ونایب الله بر زمین باشد دچار شرک وگمراهی شده اند والله هر گناهی را از بندگانش می پذیرد جز شرک وکفر را. این خوش باوری است که عبادات ووجوب شرعی والهی یک مشرک در مسیر متعالی او به سوی مکان آرامش وامنیت ( بهشت ) برای او سودی به همراه داشته باشد . متاسفم  متاسفم که ما دین وباور خود را تسلیم یک الهه زمینی کرده ایم و افسانه پر طمطراق وسوال برانگیز شریعت  ودینداری را هر روز دنیا برای ملتهای بیگانه ودوست باز خوانی می کنیم .

  ایران ما.خوزستان . من هم ای همراه سبز با تو ای بت شکن  همدل وهم صدایم در روز بزرگ بیست وپنجم بهمن . مطمئنا ما (شاه )را نابود می کنیم .

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 بهمن 1389    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()